thanhhoa (4).JPG

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website của xã Thiệu Quang như thế nào
 

 

Bạn đang xem: Trang chủ Tin tức Văn hóa xã hội Thiệu Hóa vững bước vào năm học mới

Thiệu Hóa vững bước vào năm học mới

namhocmoi  Mùa Xuân là khởi đầu của một năm, nhưng với người Việt Nam, đầu Xuân mới còn gắn liền với cái tết Cổ truyền, mang đậm nét văn hóa truyền thống của Dân tộc.

Đón năm mới, đón mùa xuân mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đang phát huy những lợi thế hiện có và huy động tối đa nội lực để đưa Thiệu Hoá từng bước đi lên, nhịp bước cùng các địa phương trong tỉnh.

 Năm 2012, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền, sự đoàn kết, nỗ lực vươn lên của cán bộ và nhân dân trong huyện, do đó nền KT-XH của huyện Thiệu Hóa tiếp tục giữ được sự phát triển ổn định; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được quan tâm, củng cố với nhiều đổi mới và hiệu quả trong hoạt động; QP-AN, trật tự an toàn xã hội được giữ vững... Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được củng cố và tăng cường. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đạt 12,8%, tuy không đạt chỉ tiêu đầu năm đề ra nhưng cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của tỉnh. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng ngành nông nghiệp trong GDP giảm xuống còn 37,8%; tỷ trọng ngành công nghiệp tăng lên 28,5%, tỷ trọng dịch vụ tăng lên 33,7%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 17,5  triệu đồng, tăng 20,7% so với năm 2011.

     Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tuy gặp nhiều khó  khăn do giá các sản phẩm nông nghiệp giảm, giá vật tư tăng cao, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, song do tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động bố trí cơ cấu mùa vụ, giống cây trồng, vật nuôi hợp lý, áp dụng tiến bộ khoa học nên đạt được kết quả khá toàn diện. Tổng diện tích gieo trồng đạt 22.247 ha, trong đó 27 xã, thị trấn đã xây dựng vùng lúa thâm canh năng suất, chất lượng, hiệu quả cao với diện tích là 5.500 ha. Tổng sản lượng lương thực hơn 123 nghìn tấn. Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 86,3 triệu đồng. Trong phát triển chăn nuôi, tập trung phục hồi đàn gia súc, gia cầm, cơ bản thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, toàn huyện hiện có 383 trang trại, trong đó có 30 trang trại tập trung.

     Sản xuất công nghiệp, dịch vụ tiếp tục phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu – thủ công nghiệp đạt trên 860 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Các ngành nghề truyền thống,  nghề mới được du nhập đã tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động như sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lương thực, thực phẩm, đúc đồng, ươm tơ, trồng dâu nuôi tằm... Các ngành dịch vụ tiếp tục có bước phát triển đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1360 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đáng kể, đầu tư xây dựng cơ bản với tổng kinh phí trên 927 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Đường giao thông, đê điều, thủy lợi, ... được đầu tư xây dựng.

     Lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực và đạt thành tích đáng phấn khởi. Đã tuyên truyền tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên ở huyện Thiệu Hóa, 15 tái lập huyên và đón nhận huân chương lao dộng hạng nhất. Đời sống văn hóa ở cơ sở được tập trung xây dựng, năm qua toàn huyện đã khai trương được 17 đơn vị văn hóa, làm mới 18 nhà văn hóa thôn. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 82,8%. Các chính sách an sinh xã hội thực hiện tốt, đời sống nhân dân ổn định và tiếp tục được cải thiện, giải quyết việc làm mới cho 3810 lao động, trong đó 416 lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tỷ lệ hộ nghèo là 14,09%,  hộ cận nghèo là 11,78%. 

Thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn Huyện, Huyện đã thành lập BCĐ xây dựng NTM, Văn phòng ĐPCT xây dựng NTM Huyện. xã Thiệu Trung được Tỉnh chọn làm điểm phải hoàn thành trong năm 2012. Huyện đã chọn 7 xã điểm phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí giai đọan 2011-2015. các xã đã huy động mọi nguồn lực đầu tư cho xây dựng NTM. Trong 2 năm, toàn Huyện đã đầu tư vào xây dựng NTM gần 735 tỷ đồng, trong đó vốn huy động nhân dân là 593 tỷ chiếm 80,7% và hàng vạn ngày công đóng góp. Nâng cấp và xây dựng mới được trên 279 km đường giao thông nông thôn, trên 60 km đường giao thông nội đồng, kiên cố hóa trên 43km kênh mương nội đồng, xây dựng mới 02 công sở xã, nâng cấp và sữa chữa 04 công sở, xây dựng 01 khu trung tâm nhà văn hóa xã và 18 nhà văn hóa thôn, chỉnh trang và xây dựng mới được gần 2000 ngôi nhà,xây dựng và nâng cấp 05 trạm y tế ...

    Quốc phòng – an ninh tiếp tục được tăng cường và giữ vững, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến  đấu, hoàn thành các nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương.  Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được tăng cường. Lực lượng công an từ huyện đến cơ sở được xây dựng vững mạnh. Tập trung thực hiện tốt công tác thanh tra, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo để ổn định tình hình cơ sở. Duy trì thường xuyên và nền nếp công tác tiếp dân theo quy định. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư pháp – thi hành án dân sự, quản lý điều hành và cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Những cơ sở có nhiều vấn đề nổi cộm được tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm, góp phần giữ vững kỷ cương, pháp luật, tạo niềm tin đối với nhân dân.

     Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên, công tác chính trị tư tưởng được làm tốt. Đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQ TƯ4 được triển khai thực hiện nghiêm túc.  Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tiếp tục được thực hiện sâu rộng, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Công tác quản lý Nhà nước, hiệu lực, hiệu quả điều hành của UBND các cấp được nâng lên; hoạt động HĐND từ huyện đến các xã, thị trấn tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu được quan tâm, tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân. Tuy nhiên, cùng với những kết quả đã đạt được, cũng còn những mặt hạn chế đó là: Tốc độ phát triển kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa mạnh, chưa vững chắc; phát triển doanh nghiệp còn chậm; chất lượng các phong trào và sự đồng đều ở một số xã còn hạn chế, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ở một vài tổ chức Đảng chưa mạnh.

     Năm 2013 là năm “bản lề” quan trọng trong việc thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 17, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18; chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2011- 2020) và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm( 2011- 2015).  Tự  hào với những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, phát huy những tiềm năng, thế mạnh, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội. Đón xuân mới với tinh thần và quyết tâm mới, chủ động, sáng tạo, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, đẩy nhanh tiến trình CNH, HĐH, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định mục tiêu là tiếp tục phát triển kinh tế với tốc độ cao, bền vững; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất; tập trung lãnh đạo, tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; xã hội hóa sâu rộng các lĩnh vực văn hóa - xã hội; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

      Xuân 2013 mang đến nhiều sắc hương tươi mới, khơi dậy trong mỗi chúng ta khí thế và niềm tin thắng lợi. Với những kết quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thiệu Hóa anh hùng đang vững bước vào xuân, quyết tâm thực hiện tốt sự nghiệp CNH, HĐH trên quê hương cách mạng.

 

Nguồn: thanhhoa.gov