thanhhoa (1).jpg

LinkConnect system

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website của xã Thiệu Quang như thế nào
 

Bạn đang xem: Trang chủ Tin tức An ninh trật tự Nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh nông thôn

Nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh nông thôn

anninhnongthon  Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), thời gian qua, lực lượng Công an huyện Hà Trung đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), tạo điểm tựa vững chắc để thực hiện chương trình.

Có mặt tại các xã Hà Lai, Hà Toại, Hà Phong... khi đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương đang gấp rút hoàn thiện những công trình thuộc cơ sở hạ tầng nông thôn, thật dễ cảm nhận tinh thần “dân làm, dân thụ hưởng” trong XDNTM ở những địa phương này. Vẫn bộn bề nhiều công việc, nhưng, cùng với đầu tư xây dựng, cải tạo bộ mặt nông thôn, việc giữ cho bình yên trong mỗi thôn, xóm là việc làm đầu tiên được đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương quan tâm.

Theo lãnh đạo Công an huyện Hà Trung, để nâng cao nhận thức về nội dung, yêu cầu của chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM, Công an huyện Hà Trung đã tổ chức quán triệt sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị. Quá trình xây dựng kế hoạch công tác, công an huyện chỉ đạo công an các xã căn cứ đặc thù, chức năng, nhiệm vụ được giao, đưa các nội dung về XDNTM vào chương trình công tác hằng tháng, hằng năm. Trên cơ sở kế hoạch đã được xây dựng, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy hiệu quả, đúng pháp luật, nhất là những nội dung công việc có tính nhạy cảm như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phân bổ quản lý nguồn vốn, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, v.v...

Ngoài lực lượng chủ công là đội công an phụ trách xã, công an huyện huy động lực lượng từ các đội nghiệp vụ cùng tham gia công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương, kiện toàn, củng cố lực lượng công an xã, các tổ an ninh xã hội bảo đảm đúng quy định của Pháp lệnh công an xã và hướng dẫn của Công an tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Đặc biệt, công an huyện tăng cường chỉ đạo các địa phương tích cực triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh nông thôn theo tinh thần Chỉ thị 09-CT/T.Ư của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; tạo môi trường xã hội lành mạnh, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Với sự giúp đỡ, hướng dẫn của công an huyện, lực lượng công an xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy ban hành nghị quyết chuyên đề về ANTT phục vụ nhiệm vụ XDNTM để triển khai đến các ban, ngành, đoàn thể, bí thư, thôn trưởng và đảng viên trong đảng bộ cũng như đến mọi người dân. Thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức pháp luật, tinh thần cảnh giác, phòng, chống tội phạm cũng như hoạt động của các mô hình tự quản về ANTT, XDNTM... ở nhiều địa phương được phát huy. Tại nhiều địa phương, các tổ tự quản về ANTT thôn đã phối hợp chặt chẽ với các ban công tác mặt trận, chủ động nắm tình hình, xác định đúng những vấn đề nổi cộm, bức xúc về ANTT để đưa ra bàn bạc, giải quyết ngay từ cơ sở, không để phát sinh lớn. Không chỉ thế, lực lượng công an từ huyện đến cơ sở còn chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội, các nhà trường... tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm trật tự an toàn giao thông trong hội viên, đoàn viên và học sinh. Những trường hợp có biểu hiện vi phạm được xác minh, làm rõ để có biện pháp giáo dục, răn đe, ngăn chặn vi phạm từ xa, không để chạy theo sự vụ.

Theo ý kiến của nhiều người dân, tình hình ANTT trên địa bàn huyện Hà Trung luôn ổn định đã tạo môi trường xã hội lành mạnh, thúc đẩy quá trình XDNTM, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đến nay, nhận thức về vai trò chủ thể trong XDNTM của mọi người dân được nâng lên. Nhiều địa phương, nhân dân đã và đang tự nguyện đóng góp nhiều công sức, tiền của để xây dựng các công trình phúc lợi; hiến đất vườn, đất ruộng để mở rộng hệ thống giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất quyết tâm phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về XDNTM theo đúng lộ trình và thời gian đã đề ra.

 

Theo baothanhhoa