thanhhoa (3).jpg

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website của xã Thiệu Quang như thế nào
 

 

Bạn đang xem: Trang chủ Thủ tục hành chính Thủ tục cấp giấy phép lái xe hết hạn sử dụng

Thủ tục cấp giấy phép lái xe hết hạn sử dụng

Thủ tục cấp giấy phép lái xe hết hạn sử dụng

(Thực hiện theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải, văn bản số 4003/CĐBVN-QLPTNL ngày 09/10/2007 của Cục Đường bộ Việt Nam, Thông tư 76/2004/TT-BTC ngày 29/07/2004 và Thông tư 53/2007/TT-BTC ngày 21/05/2007 của Bộ Tài Chính) 

I- Điều kiện:

- Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng chưa quá 01 tháng (không bị bấm lỗ hoặc bị bấm 1 lỗ và không hư hỏng): Còn đủ hồ sơ lái xe sẽ được xét đổi giấy phép lái xe.

- Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng trên 01 tháng nhưng chưa quá 06 tháng ( không bị bấm lỗ hoặc bị bấm 1 lỗ): Người có giấy phép lái xe còn đủ bộ hồ sơ lái xe phải sát hạch lại lý thuyết.

- Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng trên 01 tháng và bị bấm 2 lỗ : Phải dự sát hạch cả lý thuyết và thực hành lái xe để được cấp lại giấy phép lái xe.

- Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng đã quá 06 tháng : Phải dự sát hạch lại cả phần lý thuyết và thực hành lái xe để được cấp giấy phép lái xe, không phải dự học theo chương trình đào tạo. 

II- Hồ sơ:

1- Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, có xác nhận của thủ trưởng cơ quan nơi công tác, học tập hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú ( đối với trường hợp được xét đổi với trường hợp được xét đổi giấy phép lái xe );

2- Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy định ( đối với trường hợp phải sát hạch lại );

3- Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện đa khoa quận, huyện hoặc tương đương cấp (thời hạn không quá 01 năm);

4- Bản photocopy giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn;

5-Hồ sơ lái xe phù hợp với giấy phép lái xe đề nghị đổi (gồm : Biên bản chấm thi, Chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo của hạng giấy phép lái xe đang sử dụng);

6- Bản chính giấy phép lái xe;

7- 03 tấm ảnh màu (3x4) kiêu chứng minh nhân dân. 

Lưu ý:

- Nếu giấy phép lái xe bị hư hỏng (ảnh, nhàu nát, … ): Phải nộp bản sao Giấy chứng minh nhân dân (xuất trình bản chính để đối chiếu).

- Nếu thay đổi địa chỉ thường trú, tạm trú : Phải nộp bản sao hộ khẩu, tạm trú diện KT3 kèm theo.

- Nếu thay đổi họ tên, ngày, tháng, năm sinh : Tùy theo trường hợp cụ thể sẽ phải bổ túc các giấy tờ hợp pháp để điều chỉnh. 

III- Thời gian giải quyết:

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đối với trường hợp được xét đổi giấy phép lái xe.

- 10 ngày làm việc kể từ khi đạt kết quả sát hạch đối với các trường hợp phải dự sát hạch lại. 

IV- Lệ phí:

- Lệ phí thi lý thuyết: 70.000 đồng/1 lần thi.

- Lệ phí thi thực hành lái xe trong sân: 230.000 đồng/1 lần thi.

- Lệ phí thi thực hành lái xe trên đường: 50.000 đồng/1 lần thi.

- Lệ phí cấp Giấy phép lái xe: 30.000 đồng.