thanhhoa (3).jpg

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website của xã Thiệu Quang như thế nào
 

 

Bạn đang xem: Trang chủ Thủ tục hành chính Thủ tục khai tử

Thủ tục khai tử

Thủ tục khai tử

I. Thủ tục đăng ký khai tử:

- Người đi khai tử phải nộp Giấy báo tử được cấp bởi bệnh viện

- Chứng minh nhân dân người đi khai tử

II. Nơi nộp hồ sơ:

- Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử.

- Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó chết thực hiện việc đăng ký khai tử.

Thời hạn đi đăng ký khai tử và trách nhiệm khai tử:

- Thời hạn đi khai tử là 15 ngày, kể từ ngày chết. - Thân nhân của người chết có trách nhiệm đi khai tử; nếu người chết không có thân nhân, thì chủ nhà hoặc người có trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, nơi người đó cư trú hoặc công tác trước khi chết đi