thanhhoa (3).jpg

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website của xã Thiệu Quang như thế nào
 

 

Bạn đang xem: Trang chủ Thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính

I. Thủ tục đăng ký:

1. Thông báo thay đổi trụ sở ( theo mẫu).

2. Quyết định về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của:

- Hội đồng thành viên ( đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên);

- Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên);

- Đại hội đồng cổ đông ( đối với công ty cổ phần);

- Các thành viên hợp danh ( đối với công ty hợp danh).

3. Biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của:

- Hội đồng thành viên ( đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên);

- Đại hội đồng cổ đông ( đối với công ty cổ phần);

- Các thành viên hợp danh ( đối với công ty hợp danh).

4. Xuất trình bản chính và nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. 

Lưu ý: Quyết định và biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty 

II. Cơ quan tiếp nhận:

Sở Kế Hoạch Đầu Tư