thanhhoa (1).jpg

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website của xã Thiệu Quang như thế nào
 

 

Bạn đang xem: Trang chủ Thủ tục hành chính Biểu thuế lũy tiến từng phần

Biểu thuế lũy tiến từng phần

Biểu thuế lũy tiến từng phần

1. Biểu thuế luỹ tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công.

2. Biểu thuế luỹ tiến từng phần được quy định như sau:

 Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm (triệuđồng)

 Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệuđồng)

 Thuế suất (%)

 1

 Đến 60

 Đến 5

 5

 2

 Trên 60 đến 120

 Trên 5 đến 10

 10

 3

  Trên 120 đến 216

 Trên 10 đến 18

 15

 4

  Trên 216 đến 384

 Trên 18 đến 32

 20

 5

  Trên 384 đến624

 Trên 32 đến 52

 25

 6

  Trên 624 đến 960

 Trên 52 đến 80

 30

 7

  Trên 960

 Trên 80

 35