thanhhoa (2).jpg

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website của xã Thiệu Quang như thế nào
 

 

Bạn đang xem: Trang chủ Thủ tục hành chính Thủ tục cấp CMND

Thủ tục cấp CMND

Thủ tục cấp CMND

I. Thủ tục cấp CMND:

Xuất trình Sổ Hộ khẩu thường trú bản chính, Kê khai Tờ khai CMND, tùy từng trường hợp cấp mới, cấp đổi, cấp lại; hồ sơ gồm một số giấy tờ sau đây:

1. Cấp mới: (cấp CMND lần đầu tiên)

   - Tờ khai đề nghị cấp mới CMND có dán ảnh và xác nhận của Công an Phường, Xã, Thị trấn nơi thường trú.

   - Hộ khẩu thường trú bản chính

2. Cấp đổi: (Đổi CMND do Thành phố hoặc tỉnh khác cấp)

   - Tờ khai đề nghị cấp đổi CMND có dán ảnh và xác nhận của Công an Phường, Xã, Thị trấn nơi thường trú.

   - Nộp lại CMND cũ

   - Riêng đổi CMND có đề nghị điều chỉnh thì photo Hộ khẩu trang bìa và trang tên người đề nghị (thị thực) kèm Giấy khai sinh 

3. Cấp lại CMND: (Bị mất CMND, xin cấp lại CMND Thành phố)

  - Tờ khai báo mất và đề nghị cấp lại CMND có dán ảnh và xác nhận của Công an Phường, Xã, Thị trấn nơi thường trú.

   - Hộ khẩu photo trang bìa và trang tên người đề nghị (thị thực).

II- Nơi làm thủ tục cấp CMND:

Tại Công An Quận Huyện nơi ĐKHK thường trú hoặc Phòng Cảnh Sát QLHC về TTXH