thanhhoa (1).jpg

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website của xã Thiệu Quang như thế nào
 

 

Bạn đang xem: Trang chủ Thủ tục hành chính Thủ tục cấp Giấy phép ra phụ trương quảng cáo

Thủ tục cấp Giấy phép ra phụ trương quảng cáo

Thủ tục cấp Giấy phép ra phụ trương quảng cáo

Thủ tục  

 Cấp Giấy phép ra phụ trương quảng cáo

- Trình tự thực hiện:

- Cơ quan báo chí nộp hồ sơ cho Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cục Báo chí thẩm định hồ sơ, xem xét việc cấp phép.

- Cách thức thực hiện; 

- Trực tiếp tại Cục Báo chí

- Thông qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp phép ra phụ trương.

- Ý kiến của cơ quan chủ quản;

- Bản sao giấy phép hoạt động báo chí (chứng thực).

 2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.

- Thời hạn giải quyết:

Trong 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Báo chí xem xét cấp giấy phép cho cơ quan báo chí. Trường hợp không cấp, Cục Báo chí có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan báo chí

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Báo chí.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép

- Lệ phí (nếu có):

 Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

Đơn đề nghị cấp giấy phép ra phụ trương quảng cáo.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Số trang của phụ trương quảng cáo không vượt quá số trang báo chính và phải đánh số trang, không tính vào giá bán.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Nghị định 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.

- Thông tư 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ VHTT hướng dẫn thực hiện Nghị định 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.

- Thông tư liên tịch số 85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT ngày 18/12/2008 hướng dẫn về cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính, xuất bản phẩm và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.