thanhhoa (1).jpg

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website của xã Thiệu Quang như thế nào
 

 

Bạn đang xem: Trang chủ Thủ tục hành chính Thủ tục cấp Giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)

Thủ tục cấp Giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)

Thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)

 Thủ tục  

 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)

- Trình tự thực hiện:

Cơ quan, tổ chức, pháp nhân Việt Nam thuộc Trung ương nộp hồ sơ cho Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cách thức thực hiện; 

- Trực tiếp tại Cục Báo chí.

- Qua hệ thống Bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép.

- Bản sao Quyết định thành lập, cho phép thành lập cơ quan, tổ chức, pháp nhân có chứng nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền.

- Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin.

- Măng-sét của bản tin.

 2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.

- Thời hạn giải quyết:

Trong trường hợp không cấp thì chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Báo chí có văn bản trả lời, nói rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan, tổ chức, pháp nhân ở Trung ương.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Báo chí.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép                                 

- Lệ phí (nếu có):

 Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép xuất bản bản tin.

- Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

 - Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin có nghiệp vụ quản lý thông tin;

- Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin;

- Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của bản tin.

- Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;