thanhhoa (1).jpg

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website của xã Thiệu Quang như thế nào
 

 

Bạn đang xem: Trang chủ Thủ tục hành chính Thủ tục cấp Giấy phép trưng bày tủ ảnh, tủ thông tin

Thủ tục cấp Giấy phép trưng bày tủ ảnh, tủ thông tin

Các bước để được cấp giấy phép trưng bày tủ ảnh, tủ thông tin 

Thủ tục  

 Cấp Giấy phép trưng bày tủ ảnh, tủ thông tin

- Trình tự thực hiện:

- Cơ quan đại diện nước ngoài có nhu cầu đặt tủ thông tin trước trụ sở của mình nộp hồ sơ cho Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thông báo cho Bộ Ngoại giao.

- Cơ quan nước ngoài có nhu cầu đặt tủ ảnh trước trụ sở nộp hồ sơ cho Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Trường hợp cơ quan đại diện nước ngoài có trụ sở ở các địa phương ngoài Hà Nội thì thông báo bằng văn bản cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Thông tin và Truyền thông); đồng thời thông báo cho Sở Ngoại vụ.

- Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Cục Báo chí.

- Qua hệ thống Bưu chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ: 

- Đối với cơ quan đại diện nước ngoài:

+ Đơn đề nghị cấp phép ghi rõ: mục đích, nội dung, kích thước, nơi đặt tủ thông tin.

- Đối với cơ quan nước ngoài:

+ Đơn đề nghị cấp phép nêu rõ mục đích, nội dung ảnh, kích thước, nơi đặt tủ ảnh đảm bảo phù hợp với cảnh quan và môi trường đô thị.

 2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.

- Thời hạn giải quyết:

Không quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan đại diện nước ngoài, cơ quan nước ngoài.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép                                 

- Lệ phí (nếu có):

 Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

 Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Nghị định 67/CP ngày 31/10/1996 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 84/TTLB ngày 31/12/1996 của liên bộ Văn hóa - Thông tin - Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.