thanhhoa (1).jpg

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website của xã Thiệu Quang như thế nào
 

 

Bạn đang xem: Trang chủ Thủ tục hành chính Thủ tục cấp Giấy phép in và phát hành báo chí Việt Nam ở nước ngoài

Thủ tục cấp Giấy phép in và phát hành báo chí Việt Nam ở nước ngoài

Những thủ tục để được cấp giấy phép in và phát hành báo chí Việt Nam ở Nước Ngoài.

Thủ tục  

Cấp Giấy phép in và phát hành báo chí Việt Nam ở nước ngoài.

- Trình tự thực hiện:

Cơ quan báo chí gửi hồ sơ đề nghị cấp phép về Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cách thức thực hiện; 

- Trực tiếp tại Cục Báo chí

- Qua hệ thống Bưu chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị in và phát hành báo chí ở nước ngoài (kèm theo văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản).

- Đề án triển khai hoạt động in và phát hành báo chí ở nước ngoài.

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.

- Thời hạn giải quyết:

Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét việc cấp phép. Trong trường hợp từ chối cấp phép, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức và nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Các cơ quan báo chí; tổ chức, cá nhân được cơ quan báo chí uỷ thác.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép

- Lệ phí (nếu có):

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Nội dung, hình thức trình bày bản in ở nước ngoài phải đúng như bản chính phát hành trong nước.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Nghị định 98/CP ngày 13/9/1997 của Chính phủ ban hành “Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài”.

- Thông tư liên bộ 97/TTLB-BVHTT-NG ngày 17/12/1997 của liên bộ Văn hóa - Thông tin - Ngoại giao hướng dẫn thi hành Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài.