thanhhoa (4).JPG

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website của xã Thiệu Quang như thế nào
 

 

Bạn đang xem: Trang chủ Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Thủ tục cấp Giấy phép xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí (nước ngoài)

Thủ tục cấp Giấy phép xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí (nước ngoài)

Đọc thêm...

   

Thủ tục cấp Giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)

Thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)

Đọc thêm...

   

Thủ tục cấp Giấy phép trưng bày tủ ảnh, tủ thông tin

Các bước để được cấp giấy phép trưng bày tủ ảnh, tủ thông tin 

Đọc thêm...

   

Thủ tục chấp thuận cử nhà báo, phóng viên ra nước ngoài

Thủ tục chấp thuận cử nhà báo, phóng viên ra nước ngoài

Đọc thêm...