thanhhoa (1).jpg

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website của xã Thiệu Quang như thế nào
 

 

Bạn đang xem: Trang chủ Luyện thi THCS Khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND khóa XVI

Khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND khóa XVI

hdndSáng nay, 8-7-2013, tại Trung tâm Hội nghị của tỉnh (25B, TP Thanh Hóa) Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI chính thức khai mạc.


Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ nghe và thảo luận Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013; Thông báo về việc MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 7; Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được thông báo tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI; Báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII; Báo cáo của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Báo cáo của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề công tác quy hoạch và thực hiện phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Báo cáo của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề Chương trình xây dựng nông thôn mới ở các huyện miền núi; Báo cáo của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh: Tổng hợp nội dung báo cáo thẩm tra của các ban về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2013; thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo trì đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về xét công nhận và mức thưởng đối với nghề truyền thống, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Báo cáo của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung chính sách liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học của Trường Đại học Hồng Đức với các trường đại học nước ngoài; tờ trình của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung chính sách liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học của Trường Đại học Hồng Đức với các trường đại học nước ngoài; Tờ trình của UBND tỉnh về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo trì đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình của UBND tỉnh về việc xét công nhận và mức thưởng đối với nghề truyền thống, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cũng tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI sẽ lấy phiếu tín nhiệm và công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI sẽ diễn ra trong 3 ngày, bế mạc vào ngày 10-7-2013.

 

Nguồn: baothanhhoa