thanhhoa (3).jpg

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website của xã Thiệu Quang như thế nào
 

 

Bạn đang xem: Trang chủ Luyện thi THCS Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, thăm và làm việc tại huyện Hậu Lộc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, thăm và làm việc tại huyện Hậu Lộc

haulocNgày 27-6, đồng chí Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã đi thăm và làm việc tại huyện Hậu Lộc về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ tỉnh.Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn công tác đã nghe lãnh đạo huyện Hậu Lộc báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013. 6 tháng đầu năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị trong huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả khả quan. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 13,2%, tăng 2,2% so với cùng kỳ. Giá trị tổng sản phẩm ước đạt 911,5 tỷ đồng, bằng 47,1% kế hoạch năm, tăng 13,2% cùng kỳ. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh từng vùng, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu – thủ công nghiệp tiếp tục được duy trì tốc độ phát triển, tổng giá trị sản xuất ước đạt 201 tỷ đồng, tăng 24,1% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác quốc phòng – an ninh tiếp tục được củng cố, phòng chống bão lụt được quan tâm thường xuyên.

Trong công tác xây dựng Đảng, huyện đã triển khai, quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, trọng tâm là chỉ đạo các cấp ủy, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; công tác chính trị, tư tưởng luôn được quan tâm chú trọng.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, huyện Hậu Lộc tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp; tăng cường bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, tư pháp và công tác cải cách hành chính; thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Hoằng đánh giá cao những kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của huyện Hậu Lộc trong 6 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị huyện Hậu Lộc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt hơn vào những vấn đề cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm. Trên lĩnh vực nông nghiệp, tập trung chỉ đạo sản xuất vụ thu mùa, chăm sóc bảo vệ cây trồng, vật nuôi, mở rộng diện tích sản xuất vụ đông, triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn, tập trung cơ cấu một số cây rau màu có giá trị kinh tế cao, tiếp tục thực hiện dồn điền, đổi thửa, đưa cơ giới vào sản xuất, hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, nâng cao thu nhập. Về lĩnh vực nghề cần duy trì và phát huy nghề truyền thống; đẩy mạnh du nhập nghề mới; phát triển nghề chế biến thủy sản, nông sản trong nhân dân, đồng thời chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng hàng hóa và nghiên cứu sản xuất sản phẩm tiêu thụ nội địa. Trong xây dựng nông thôn mới, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa. Tập trung chỉ đạo huy động các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Quan tâm nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tích cực tuyên truyền, vận động các gia đình đang có người đi lao động trái phép ở nước ngoài về nước. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 

Trước khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Hậu Lộc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Văn Hoằng đã đi thăm công trường nạo vét, san lấp mặt bằng khu công nghiệp chế biến thủy, hải sản Hòa Lộc và thăm trang trại nuôi lợn giống ở xã Phú Lộc

 

 

Nguồn: baothanhhoa