thanhhoa (1).jpg

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website của xã Thiệu Quang như thế nào
 

 

Bạn đang xem: Trang chủ Doanh nghiệp Doanh ngiệp nhà nước TCTD không hiệu quả thì chuyển giao hoặc đóng cửa

TCTD không hiệu quả thì chuyển giao hoặc đóng cửa

doanhnghiep2  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng (TCTD). Theo văn bản này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng lập kế hoạch
rà soát toàn diện tổ chức và hoạt động của hệ thống các đơn vị mạng lưới để có biện pháp chấn chỉnh, củng cố nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Các đơn vị bao gồm: Chi nhánh trong nước, chi nhánh nước ngoài, sở giao dịch, phòng giao dịch, điểm giao dịch, quỹ tiết kiệm, công ty con, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tín dụng (trừ các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở/quỹ tín dụng nhân dân).

Trên cơ sở rà soát lại toàn bộ các đơn vị mạng lưới, tổ chức tín dụng có trách nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại hoạt động của hệ thống mạng lưới. Theo đó, những đơn vị mạng lưới hoạt động có hiệu quả thì tiếp tục được kiện toàn, còn những đơn vị kinh doanh thua lỗ hay vi phạm quy định của pháp luật thì tổ chức tín dụng phải có kế hoạch khắc phục, hoặc đóng cửa, hoặc chuyển giao về đơn vị đầu mối khác.

Việc rà soát lại toàn bộ các đơn vị mạng lưới trong toàn hệ thống của tổ chức tín dụng và kiện toàn hệ thống này được coi là một nội dung quan trọng trong Phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng trong giai đoạn 2013-2015.

Trên cơ sở thực hiện các nội dung nêu trên, tổ chức tín dụng xây dựng kế hoạch sắp xếp lại hệ thống mạng lưới gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính và Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) chậm nhất vào ngày 30/4/2013.

Cùng với đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành văn bản yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống các đơn vị mạng lưới của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Cụ thể, chậm nhất ngày 30/4/2013, các TCTD phải có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính để cung cấp thông tin, đánh giá về tình hình tổ chức, hoạt động của các đơn vị mạng lưới trên địa bàn; đề xuất kiến nghị (nếu có); giải pháp kiện toàn, sắp xếp lại các đơn vị mạng lưới của mình./.
Theo TTXVN