thanhhoa (2).jpg

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website của xã Thiệu Quang như thế nào
 

 

Bạn đang xem: Trang chủ Doanh nghiệp Doanh ngiệp nhà nước Công ty Thuỷ nông Sông Chu

Công ty Thuỷ nông Sông Chu

altNgười bạn đường tin cậy của nhà nông. Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Ðảng và Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách, biện pháp thiết thực trong công tác phát triển thuỷ lợi, đặc biệt là đầu tư kết cấu hạ tầng, giải quyết chống úng

và đảm bảo an toàn cho các hồ đập, bảo vệ an sinh kinh tế. Với bề dày kinh nghiệm, Công ty Thuỷ nông Sông Chu luôn là chỗ dựa vững chắc của bà con nông dân, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.
Tiền thân là Ban quản trị Nông Giang thuộc Sở Giao thông - Công chính, Công ty Thuỷ nông Sông Chu được Nhà nước giao nhiệm vụ quản lý, khai thác hệ thống thuỷ nông Bái Thượng để tới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp trong vùng. Ðến nay, công ty đã mở rộng diện tích tưới tiêu cho 100 nghìn ha đất canh tác nông nghiệp thuộc 14 huyện và thành phố Thanh Hoá. Ngoài ra, công ty còn phục vụ nước sản xuất cho một số nhà máy như: Nhà máy đường Lam Sơn, Nông Cống, thuỷ điện Thạch Bàn, giấy Mục Sơn, nhà máy nước và cung cấp nước sinh hoạt cho gần 1 triệu dân trong vùng.
Phát huy vai trò trong phát triển nông nghiệp

Trong công tác điều hành, quản lý sản xuất - kinh doanh, công ty gặp không ít khó khăn mang tính đặc thù như: diễn biến thời tiết thất thường, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phục vụ sản xuất nông nghiệp; kinh phí dành cho sản xuất - kinh doanh và công tác tu sửa còn thấp, không đáp ứng được yêu cầu phát triển ngày càng cao của ngành nông nghiệp. Bên cạnh đó, những chính sách đối với doanh nghiệp thuỷ nông còn nhiều bất cập, chậm thay đổi như: chính sách thu thuỷ lợi phí; các nghị định, thông tư hướng thực hiện Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, v.v..

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng công ty đã biết phát huy hiệu quả từ những lợi thế vốn có để tổ chức sản xuất ổn định và phát triển bền vững. Cơ sở vật chất kỹ thuật, máy móc, thiết bị được đầu tư cải tạo, nâng cấp; các công trình kênh mương được kiên cố hóa ngày càng nhiều, hiệu quả phục vụ ngày càng cao. Ðội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật và công nhân bậc cao của công ty luôn được trau dồi kiến thức chuyên môn, kiến thức nghiệp vụ để có thể tiếp thu những công nghệ tiên tiến, ứng dụng vào thực tế sản xuất và quản lý.

Những định hướng và mục tiêu phát triển

Năm 2003 là năm thứ 3 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2001 - 2005) do Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra. Theo đó, công ty xác định: công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi là nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, trực tiếp thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hoàn thành mục tiêu 1,5 triệu tấn lương thực trong năm 2003.

Ðể đạt được mục tiêu mà Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra, trong thời gian tới, công ty xác định: Khai thác triệt để khả năng hiện có của các công trình đã được cải tạo, nâng cấp; ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ để khai thác ổn định và hiệu quả hệ thống thuỷ nông trong vùng một cách bền vững, tiếp tục quan tâm đầu tư lĩnh vực tưới tiêu nước, đảm bảo an toàn cho sản xuất, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do úng lụt gây ra.

- Tiếp tục thực hiện quản lý hệ thống thuỷ lợi theo chiều sâu, hiện đại hoá, công nghiệp hoá phục vụ yêu cầu thâm canh và chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp.

- Tiếp tục đầu tư kiên cố hoá kênh mương, đổi mới thiết bị, máy móc; mở rộng diện tích tới lúa, tới màu và tới cây công nghiệp để tăng sản lượng; từng bước đa dạng hoá sản phẩm nhằm tăng thêm nguồn thu cho doanh nghiệp.

- Ðẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào tưới tiêu cùng với các biện pháp thâm canh trong nông nghiệp để nâng cao năng suất sản lượng.

- Giúp nông dân thực hiện tốt các hoạt động khuyến nông có liên quan đến công tác quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi như: quy hoạch thuỷ lợi nội đồng, kỹ thuật tu bổ, sửa chữa và kiên cố hóa hệ thống thuỷ lợi đồng ruộng, quy trình kỹ thuật trong tới tiêu nớc phục vụ thâm canh,... Phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực để đầu tư giải quyết những khâu trọng yếu như kiên cố hoá kênh mương và an toàn hồ đập.

Những mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2003 là sự cụ thể hoá Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ công ty lần thứ VIII. Trong quá trình thực hiện, bên cạnh những mặt thuận lợi cũng còn không ít khó khăn, song với truyền thống đoàn kết, cần cù lao động và kinh nghiệm được đúc kết hàng chục năm nay, chắc chắn cán bộ, công nhân viên Công ty Thuỷ nông Sông Chu sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, chung vai sát cánh cùng bà con nông dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Ðịa chỉ liên hệ:
Công ty Thuỷ nông Sông Chu
24 Phạm Bành - thành phố Thanh Hoá
Giám đốc: Trương Văn Côn
Ðiện thoại: 037.852469