thanhhoa (1).jpg

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website của xã Thiệu Quang như thế nào
 

 

Bạn đang xem: Trang chủ Cơ hội đầu tư Cơ chế chính sách Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá theo Quyết định số 3869/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá theo Quyết định số 3869/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá theo Quyết định số 3869/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

I. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Thanh Hoá đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

1. Nguyên tắc bổ sung, điều chỉnh:

- Phải đảm bảo đúng các quan điểm, nguyên tắc bố trí các cửa hàng xăng dầu quy định tại Quyết định số 3075/QĐ-UBND ngày 12/10/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Thanh Hoá đến năm 2010, định hướng đến năm 2020;

- Hạn chế bổ sung các điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu trên các tuyến quốc lộ; ưu tiên bổ sung các điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu tại các đường liên xã, khu công nghiệp, khu làng nghề, khu du lịch chưa có cửa hàng xăng dầu.

2. Nội dung bổ sung, điều chỉnh:

- Điều chỉnh cấp loại cho 2 cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại 02 huyện;

- Đính chính vị trí xây dựng cho 01 cửa hàng xăng dầu tại huyện Thạch Thành;

- Nâng cấp 11 cửa hàng xăng dầu tại 8 huyện, thành phố;

- Bổ sung mới 68 địa điểm xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho 26 huyện, thị xã, thành phố;

- Bổ sung cho 12 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã xây dựng ở các đường liên xã chưa có cửa hàng xăng dầu ngoài quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 3075/QĐ-UBND ngày 12/10/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh nhưng cần thiết, phù hợp với nguyên tắc quy hoạch.

II. Tổ chức thực hiện:

Căn cứ vào Điều 1 Quyết định này,Sở Công thương phối hợp với các ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt những nội dung đã được điều chỉnh, bổ sung; các nội dung khác được thực hiện theo Quyết định số 3075/QĐ - UBND ngày 12/10/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh.

TỔNG HỢP BỔ SUNG QUY HOẠCH CỬA HÀNG XĂNG DẦU TỈNH THANH HOÁ

( Kèm theo Quyết định số 3869 /QĐ-UBND ngày 30/ 10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên và vị trí cửa hàng

Loại cửa hàng

 

Bổ sung

 

I

Thành phố Thanh Hoá

 

1

Thôn Quảng Xá, P. Đông Vệ (đư­ờng Lê Thánh Tông)

Loại III

2

Số 25/35 Phú Thọ 3 Phư­ờng Phú Sơn

Loại III

II

Thị xã Sầm Sơn

 

1

Cảng Hới Quảng Tiến

Loại V

2

Thôn Công Vinh, xã Quảng Cư (phục vụ ven biển)

Loại V

3

Thôn Khanh Tín, Phường Trung Sơn

Loại III

III

Thị xã Bỉm Sơn

 

1

Phư­ờng Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn

Loại III

IV

Huyện Hà Trung

 

1

Xã Hà Tân ( đường Hà Trung đi Ngọc Trạo, Km số 3 tỉnh lộ 523)

Loại IV

2

Thôn Yên Xá, xã Hà Yên

Loại IV

V

Huyện Nga Sơn

 

1

Xóm 3 xã Nga Điền (Quốc lộ 10 giáp Ninh Bình)

Loại IV

2

Xóm Hải Bình xã Nga Hải (Quốc lộ 10)

Loại III

3

Xóm 2 xã Nga Trung

Loại IV

4

Xóm 5, xã Nga Yên

Loại III

5

Xóm Tứ Thôn, xã Nga Vịnh (đ­ường liên xã)

Loại IV

VI

Huyện Hậu Lộc

 

1

Khu Đồng Cửa, xã Thành Lộc (đư­ờng liên xã)

Loại IV

VII

Huyện Hoằng Hoá

 

1

Thôn 6 xã Hoằng Anh (đư­ờng liên xã)

Loại IV

2

Tiền Phong - Đại Giang xã Hoằng Châu (phục vụ ven biển)

Loại V

3

Thôn Đại Sơn xã Hoằng Tiến (phục vụ ven biển)

Loại IV

4

Thôn 4 xã Hoằng Đạo (phục vụ ven biển)

Loại IV

5

Thôn Vạn Ninh xã Hoằng Đạt (đư­ờng liên xã)

Loại V

6

Thôn 6 xã Hoằng Ngọc (đường liên xã)

Loại V

7

Xã Hoằng Quý (Quốc lộ 1A - Từ Km 313 đến 314)

Loại III

8

Khu công nghiệp Hoằng Long

Loại III

9

Thôn 8 xã Hoằng Hải

Loại IV

10

Thôn Đông Tây hải, xã Hoằng Thanh - Doanh nghiệp Hiếu Kỳ

 

VIII

Huyện Đông Sơn

 

1

Thôn Bản Nguyên xã Đông Lĩnh (đường Liên xã đi Thiệu Giao-Thiệu Dương).

Loại V

IX

Huyện Quảng Xương

 

1

Thôn Trung Đông xã Quảng Trư­ờng (đư­ờng liên xã) - Doanh nghiệp tư­ nhân Ngoan Thái.

Loại V

2

Thôn Đông Đa xã Quảng Phong (đ­ường Thanh Niên) - Công ty TNHH Hoàng Dương Anh.

Loại V

3

Thôn 1 xã Quảng Nhân (đường liên xã ven biển ) - Công ty TNHH Toàn Tiến.

Loại IV

4

Thôn Thạch Hải xã Quảng Thạch (đường liên xã ven biển). Công ty TNHH Th­ương mại tổng hợp M&D.

Loại IV

5

Thôn Thanh xã Quảng Nham (đư­ờng l4 A), Doanh nghiệp Tư­ nhân Hồng Nhung

Loại V

6

Thôn Quang Minh xã Quảng Văn (đ­ường liên xã) - Doanh nghiệp Tư­ nhân Hoà Trung.

Loại V

7

Thôn 1 xã Quảng Vọng (đường liên xã)

Loại V

8

Đồng rào thôn 8 xã Quảng Hải (đường liên xã)

Loại V

9

Thôn Trạch Nhân xã Quảng Trạch

Loại IV

10

Thôn 5 xã Quảng Lộc (đường liên xã)

Loại IV

11

Xã Quảng Lợi (đường ven biển)

Loại IV

12

Thôn 13 hoặc thôn 18 xã Quảng Cát

Loại IV

X

Huyện Nông Cống

 

1

Xã Hoàng Giang (đư­ờng liên xã)

Loại IV

2

Thôn Dân Hiền xã Vạn Thắng

Loại IV

3

Thôn Lê Xá 1 Minh Thọ

Loại IV

XI

Huyện Tĩnh Gia

 

1

Thôn Đông Tiến-Phú Minh xã Bình Minh (đư­ờng liên xã)- Công ty TNHH Trúc Lâm.

Loại V

2

Thôn 3 xã Phú Lâm (đư­ờng liên xã)

Loại V

XII

Huyện Thiệu Hoá

 

1

Thôn Dân Chính xã Thiệu Chính (đư­ờng liên xã) - Công ty Cổ phần TM Quang Tuấn.

Loại IV

2

Thôn Đồng Trau Đông Mỹ 2 xã Thiệu Duy

Loại V

3

Thôn mật thôn xã Thiệu Phúc (đư­ờng liên xã)

Loại IV

4

Thôn 7 xã Thiệu Khánh (đ­ường liên xã)

Loại IV

5

Thôn Hương Lâm xã Thiệu Giang (đ­ường liên xã)

Loại IV

XIII

Huyện Yên Định

 

1

Thôn Hành chính, xã Yên Lâm (tỉnh lộ 518) - Doanh nghiệp Tư­ nhân Thanh Phong.

Loại IV

2

Thôn Duyên Hy xã Định Hưng (đường tỉnh lộ)

Loại V

3

Thôn 4 xã Yên Phú (đường tỉnh lộ 516B)

Loại IV

4

Thôn 2 xã Yên Giang (đường tỉnh lộ 516B)

Loại IV

5

Thôn Hoạch Thôn xã Định Tăng (đường liên xã)

Loại V

6

Xã Định Long (đ­ường liên xã)

Loại IV

XIV

Huyện Vĩnh Lộc

 

1

Thôn 7 xã Vĩnh Thịnh (đ­ường liên xã)

Loại III

XV

Huyện Triệu Sơn

 

1

Thôn 14 xã Thọ Sơn (đường tỉnh lộ 514)

Loại IV

2

Thôn 1 xã Khuyến Nông (đư­ờng liên xã)

Loại IV

3

Đội 2 xã Thái Hoà (đư­ờng vào khu mỏ quặng)

Loại IV

4

Thôn Đại Sơn xã Minh Sơn.

Loại IV

5

Xóm 8, Xã Thọ Phú (đường tỉnh lộ 506 thay thế điểm quy hoạch cũ thuộc diện phải xoá bỏ giai đoạn 2006-2010).

Loại IV

XVI

Huyện Thọ Xuân

 

1

Thôn 1 Yên Trường xã Thọ Lập (đư­ờng liên xã). Công ty TNHH Phú Bình An.

Loại V

2

Xón 1 xã Hạnh Phúc (đư­ờng liên xã, Nam cầu Hạnh Phúc)

Loại IV

3

Thôn Vinh Quang xã Xuân Minh (đ­ường liên xã)

Loại V

4

Thôn 2 xã Thọ Xư­ơng (đường tỉnh lộ 506)

Loại IV

XVII

Huyện Như­ Thanh

 

1

Thôn 3 xã Cán Khê (đư­ờng liên xã)

Loại V

XVIIII

Huyện Nh­ư Xuân

 

1

Thôn Lâm Chính xã Thanh Xuân (xã đặc biệt khó khăn)

Loại V

XIX

Huyện Thư­ờng Xuân

 

1

Thôn Ngọc Thư­ợng xã Lư­ơng Sơn (đường liên xã vùng cao)

Loại IV

XX

Huyện Ngọc Lặc

 

1

Xã Cao Ngọc (nhà luyện phôi thép- TTCX)

Loại IV

2

Xã Thuý Sơn (phục vụ nhà máy xi măng)

Loại IV

3

Thôn Thọ Phú xã Kiên Thọ (đư­ờng liên xã)

Loại III

XXI

Huyện Thạch Thành

 

1

Thôn 5 xã Thành Tiến (đường tỉnh lộ), DNTN Vũ Hải

Loại IV

2

Thôn Liên Sơn xã Thạch Sơn (tỉnh lộ). Doanh nghiệp tư­ nhân Dũng Thanh

Loại V

3

Làng Sồi xã Thành Minh (đư­ờng liên xã)

Loại IV

4

Xã Thạch Quảng (đường nội thị đô thị Thạch Quảng)

Loại IV

XXII

Huyện Cẩm Thuỷ

 

1

Thôn Đồng Trạ xã Cẩm Phong (đư­ờng liên xã đi Cẩm Quý - Cẩm Lương)

Loại V

2

Tổ 9 Phía Bắc thị trấn Cẩm Thuỷ

Loại IV

XXIII

Huyện Lang Chánh

 

1

Thôn Poong xã Giao Thiện (đư­ờng liên xã)

Loại V

XXIV

Huyện Bá Thư­ớc

 

1

Thôn đủ xã Lũng Liêm (đư­ờng 15C)

Loại IV

2

Thôn La Hán xã Ban Công

Loại V

XXV

Huyện Quan Hoá

 

1

Xã Trung Sơn - Phục vụ thuỷ điện (đường liên xã)

Loại V

XXVI

Huyện Mường Lát

 

1

Xã Pù Nhi (đường tỉnh lộ)

Loại V