thanhhoa (2).jpg

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website của xã Thiệu Quang như thế nào
 

 

Bạn đang xem: Trang chủ Cơ hội đầu tư Cơ chế chính sách

Cơ chế chính sách

Cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đối với các công trình cấp huyện quản lý theo Quyết định số 4100/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đối với các công trình cấp huyện quản lý theo Quyết định số 4100/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Đọc thêm...

   

Điều chỉnh, bổ sung chính sách khuyến khích phát triển trang trại chăn nuôi tập trung giai đoạn 2010-2012 theo Quyết định số 3978/2009/QĐ-UBND ngày 10/11/2009 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Điều chỉnh, bổ sung chính sách khuyến khích phát triển trang trại chăn nuôi tập trung giai đoạn 2010-2012 theo Quyết định số 3978/2009/QĐ-UBND ngày 10/11/2009 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Đọc thêm...

   

Chính sách thu hút người có trình độ đại học trở lên về công tác tại xã, phường, thị trấn và chính sách hỗ trợ đối với công chức cấp xã chưa đạt chuẩn theo Quyết định số 789/2010/QĐ-UBND ngày 11/3/2010 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Chính sách thu hút người có trình độ đại học trở lên về công tác tại xã, phường, thị trấn và chính sách hỗ trợ đối với công chức cấp xã chưa đạt chuẩn theo Quyết định số 789/2010/QĐ-UBND ngày 11/3/2010 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Đọc thêm...