thanhhoa (3).jpg

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website của xã Thiệu Quang như thế nào
 

 

Bạn đang xem: Trang chủ Cơ hội đầu tư Cơ chế chính sách

Cơ chế chính sách

Chính sách hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, ban hành kèm theo Quyết định số 3788 /2009/QĐ-UBND ngày 23/10/2009 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Chính sách hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, ban hành kèm theo Quyết định số 3788 /2009/QĐ-UBND ngày 23/10/2009 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Đọc thêm...

   

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá theo Quyết định số 3869/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá theo Quyết định số 3869/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

Đọc thêm...

   

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020 theo Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020 theo Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

Đọc thêm...

   

Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm từ 2006 - 2010 theo Quyết định số 4101/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm từ 2006 - 2010 theo Quyết định số 4101/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Đọc thêm...