thanhhoa (1).jpg

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website của xã Thiệu Quang như thế nào
 

 

Bạn đang xem: Trang chủ Cơ hội đầu tư Chiến lược phát triển Xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới

nongthongmoi Huyện Nga Sơn: Huy động hơn 1.283 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới (XDNTM), tổng nguồn vốn huy động, đầu tư vào lĩnh vực nông thôn ở 26

xã trên địa bàn huyện Nga Sơn khoảng trên 1.283,4 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách là 334,6 tỷ đồng, vốn tín dụng là 67,1 tỷ đồng, vốn từ các doanh nghiệp là 51,4 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án là 106,8 tỷ đồng, nhân dân đóng góp và từ các nguồn khác là 723,5 tỷ đồng.

Cùng với các nguồn kinh phí hỗ trợ, việc phát huy vào nội lực kết hợp với vận động con em thành đạt xa quê đóng góp XDNTM đã trở thành phong trào thi đua trong các thôn, làng, dòng họ như ở các xã: Nga An, Nga Thành, Nga Liên, Nga Thạch, Nga Lĩnh... Từ các nguồn vốn trên, toàn huyện đã đầu tư xây dựng được 63,4km kênh mương nội đồng; kiên cố hóa 68,4km đường giao thông nội đồng; bê tông hóa 14,2km đường trục xã, 47km đường liên thôn, 113,8 km đường ngõ xóm; xây mới, nâng cấp, sửa chữa 12 trạm bơm, 31 trạm biến áp, 5,4 km đường dây cao thế, 77,8km đường dây hạ thế; xây mới và sửa chữa, nâng cấp 5 trạm y tế, 7 trụ sở xã, 7 nhà văn hóa và khu thể thao xã, 63 nhà văn hóa và khu thể thao thôn, 194 phòng học, 4.437 nhà ở dân cư, 3.541 công trình vệ sinh... phục vụ sản xuất và dân sinh.

Đến tháng 4-2013, bình quân các xã trong toàn huyện đạt 11,8 tiêu chí NTM, tăng 8,5 tiêu chí so với năm 2010; trong đó, đã có 5 xã đạt 15 tiêu chí, 6 xã đạt 14 tiêu chí, 3 xã đạt 13 tiêu chí, 5 xã đạt từ 10-12 tiêu chí, 7 xã đạt từ 6-9 tiêu chí. Riêng xã Nga An – xã điểm của tỉnh, phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí NTM trong năm 2013.