thanhhoa (4).JPG

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website của xã Thiệu Quang như thế nào
 

 

Bạn đang xem: Trang chủ Chính quyền Ủy ban nhân dân Danh sách các thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 -2016

Danh sách các thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 -2016

Danh sách các thành viên UBND Tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2004 - 2011
1. Chủ tịch:
Ông Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2004-2011.
2. Các Phó Chủ tịch:
- Ông Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2004-2011;
- Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2004-2011;
- Ông Vương Văn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2004-2011;
- Ông Phạm Đăng Quyền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa.
- Ông Nguyễn Đình Xứng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa.
3. Các Ủy viên:
- Ông Trịnh Xuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh;
- Ông Đặng Trọng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Ông Nguyễn Bình Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ông Nguyễn Xuân Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ;
- Ông Đỗ Quốc Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.