thanhhoa (1).jpg

LinkConnect system

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website của xã Thiệu Quang như thế nào
 

Bạn đang xem: Trang chủ Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Thủ tục cấp Giấy phép trưng bày tủ ảnh, tủ thông tin

Các bước để được cấp giấy phép trưng bày tủ ảnh, tủ thông tin 

Đọc thêm...

   

Thủ tục chấp thuận cử nhà báo, phóng viên ra nước ngoài

Thủ tục chấp thuận cử nhà báo, phóng viên ra nước ngoài

Đọc thêm...

   

Thủ tục cấp Giấy phép in và phát hành báo chí Việt Nam ở nước ngoài

Những thủ tục để được cấp giấy phép in và phát hành báo chí Việt Nam ở Nước Ngoài.

Đọc thêm...