thanhhoa (2).jpg

LinkConnect system

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website của xã Thiệu Quang như thế nào
 

Bạn đang xem: Trang chủ Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Thủ tục cấp giấy phép lái xe hết hạn sử dụng

Thủ tục cấp giấy phép lái xe hết hạn sử dụng

Đọc thêm...

   

Thủ tục Đổi GPLX trường hợp còn giấy phép lái xe nhưng mất hồ sơ gốc

Thủ tục Đổi GPLX trường hợp còn giấy phép lái xe nhưng mất hồ sơ gốc

Đọc thêm...

   

Thủ tục cấp GPLX khi mất GPLX quá thời hạn sử dụng và mất hồ sơ lái xe

Thủ tục cấp GPLX khi mất GPLX quá thời hạn sử dụng và mất hồ sơ lái xe

Đọc thêm...

   

Thủ tục cấp GPLX khi mất GPLX còn thời hạn sử dụng và mất hồ sơ gốc

Thủ tục cấp GPLX khi mất GPLX còn thời hạn sử dụng và mất hồ sơ gốc

Đọc thêm...